Czerwiec 2013

Począwszy od 1 stycznia 2007 r. do ustawy o podatku od spadków i darowizn wprowadzony został nowy przepis art. 4a, przewidujący zwolnienie od opodatkowania tym podatkiem m.in. spadków otrzymanych przez osoby najbliższe tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Warunkiem zwolnienia od opodatkowania było jednakże zgłoszenie do właściwego organu podatnego nabycia określonych rzeczy […]