Sierpień 2013

Jak donoszą media – Rada Ministrów przyjęła we wtorek tj. 6.08. 2013 r. projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dalej już prace Sejmu i kolejne etapy procedury legislacyjnej. Tak jak wcześniej zapowiadano, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne stać się mają od dnia 1.01.2014 r. podatnikami podatku […]