Listopad 2013

W dniu 26 listopada br. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Ustawa ta ogłoszona została w Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. […]

Odpowiedź na to pytanie pozostaje raczej prosta. Więcej podatków, zwiększona kontrola organów podatkowych, uszczelnianie systemu podatkowego, wprowadzenie klauzuli omijania opodatkowania itp. itd……………. Ale ad meritum. Po batalii dotyczącej objęcia spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych regulacjami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (jak informowaliśmy spółki komandytowe będą na całe szczęście raczej uratowane od zagłady), Minister Finansów […]