Grudzień 2013

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz złożyła właśnie do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o VAT wyłączających możliwość zastosowania obniżonej stawki podatki VAT do książek wydawanych w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych. Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich budzi głównie okoliczność, że ta sama książka – zależnie od nośnika informacji […]

Do tej pory organy podatkowe co do zasady negatywnie odnosiły się do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na poczęstunki, napoje itp. ponoszone np. w związku i w trakcie np. typowych spotkań biznesowych, traktując je jako wydatki na reprezentację (wydatki te nie mogą stanowić kup). Problem zasadzał się na tym co typowe w polskich przepisach […]