Maj 2014

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia w art. 10 ust. 1 – dziewięć wyodrębnionych i nazwanych źródeł przychodów. Zasada interpretacyjna jest taka, że przychód zakwalifikowany do jednego z wymienionych źródeł nie może traktowany jako przychód z innego źródła. Kwestia ta – ze względu na fakt, iż część przychodów może być opodatkowana wg skali, […]

Odkąd zajmuję się prawem podatkowym czyli dość już dawna – fascynowało mnie zawsze pojęcie tzw. autonomii prawa podatkowego. Czyli prawo to prawo, ale ponad prawem jest jeszcze prawo podatkowe, które rządzi się własnymi zasadami. W tym zakresie szczególnie jaskrawie nasuwał mi się zawsze jeden przepis. Otóż zgodnie z przepisami Ustaw o podatkach dochodowych – wniesienie […]

Przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych generalnie jako przychody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (podatkiem liniowym 19%,, lub wg skali podatkowej), lub też jako najem poza prowadzoną działalnością gospodarczą tzw. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg. stawki 8,5% liczonego li tylko od […]

Ostatnio w ramach moich prac prawniczych musiałam się zająć tematem „cienkiej” („niedostatecznej”) kapitalizacji, której dotyczą art. 16 ust. 1 pkt. 60) i 61) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W uproszczeniu, żeby nie cytować przepisów podatkowych, problem zasadza się tutaj na ograniczeniu/wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów spółki odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmioty […]