Sierpień 2014

Od bardzo dawna jednym z podstawowych problemów podatkowych rodzących rozbieżności interpretacyjne były świadczenia finansowane przez pracodawców, z których korzystać mogli pracownicy. Chodziło w tym względzie m.in. o koszty abonamentów medycznych (zapewnienia prywatnej opieki zdrowotnej), koszty imprez integracyjnych i podobnych, koszty dowodu pracowników do pracy czy koszty zakupionych polis ubezpieczeniowych. Tj. zastanawiano się w szczególności czy […]

Jak wynika z informacji medialnych w dniu 18 lipca br. przed NSA w Warszawie w sprawie o sygn. II FSK 1991/12 (brak jeszcze pisemnego uzasadnienia orzeczenia), zapadł wyrok, w którym sąd ten orzekł, że wydatków poniesionych na zaciągnięcie pożyczki/kredytu przeznaczonego na wypłacenie akcjonariuszom dywidendy nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki. Wyrok ten wpisuje […]

Swego czasu głośno było o przypadkach lotnych kontroli organów podatkowych, które przed nadaniem podatkom numerów NIP sprawdzały lokale wybrane przez przedsiębiorców na siedziby ich firm. Skutkiem takich nalotów była w niektórych przypadkach odmowa nadania numeru NIP, co dotyczyło właśnie owych „wirtualnych biur”. O temacie tym i o zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich takimi działaniami organów podatkowych […]