Wrzesień 2014

W poprzednim wpisie podjęty został temat opodatkowania abonamentów medycznych nabywanych przez przedsiębiorców dla ich pracowników. Teraz czas się zająć czymś bardziej przyjemnym a mianowicie imprezami integracyjnymi organizowanymi przez pracodawców np. z okazji świąt. W tym zakresie Trybunał Konstytucyjny (sprawa K 7/13) stwierdził w pisemnym uzasadnieniu, że „Obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego […]