Grudzień 2014

Ostatnio wpadło mi w ręce ciekawe, aczkolwiek niespecjalnie korzystne dla podatników orzeczenie NSA. Chodzi tu o wyrok NSA z dnia 10 września 2014 r. (sygn. II FSK 2090/12). Wyrok ten zapadł w stanie faktycznym, w którym Minister Finansów na podstawie art. 165a § 1 w zw. z art. 14b § 1 i art. 14h ustawy […]

Obok zmian opisanych w poprzednich postach – generalnie niekorzystnych dla podatników – jest kilka pozytywnych nowości. Do tych należy zaliczyć zwolnienie od opodatkowania niektórych przychodów uzyskanych – jeszcze w roku 2014 – przez podatników będących osobami fizycznymi (art. 14 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, […]