Marzec 2015

Dążenie do opodatkowania wszystkich możliwych zdarzeń gospodarczych nie stanowi praktycznie żadnego novum w polskim prawie podatkowym ale czasami wpływ podatków na życie gospodarcze może porażać. Pożyczki w spółkach powiązanych też mogą być w tym kontekście istotne. Ostatnio szukając jakichś orzeczeń natrafiłam na ciekawe ale niebezpieczne w swoim wydźwięku prawomocne już orzeczenie WSA w Warszawie z […]

Przez całe lata toczyły się spory pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi na temat opodatkowania tzw. zysków niepodzielonych w przypadku przekształcenia spółek kapitałowych a dokładniej spółek podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w spółki osobowe typu: spółka jawna, komandytowa czy partnerska. Spór generalnie dotyczył tego co stanowi ów zysk niepodzielony, a zwłaszcza czy kwoty zysku […]

Szukając optymalnych podatkowo rozwiązań dla klientów Kancelarii badałam ostatnio możliwość opodatkowania przychodów z dzierżawy (prawa do używania) prawa majątkowego w postaci np. znaku towarowego zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Oczywista zdecydowana większość interpretacji podatkowych wydanych w tych sprawach pozostaje niekorzystna i nakazuje podatnikom – osobom fizycznym – opodatkowanie tych przychodów jako przychodów z praw majątkowych tj. na […]