Czerwiec 2015

Patrząc na kolejne zmiany w przepisach prawa podatkowego – można dojść do przekonania, że faktycznie podatki rządzą światem. Spółka osobowa a ceny transferowe to jeden z przykładów. A konkretniej od 1 stycznia br. w przepisach ustaw o podatkach dochodowych pojawiły się regulacje dotyczące obligu tworzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi także przy zawarciu umowy spółki […]

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (w zakresie osób prawnych istnieje analogiczna regulacja), zawiera zapis zgodnie z którym: „Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 (z pozarolniczej działalności gospodarczej przyp. MG), nie zalicza się: (…) 10) środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki (…)”. […]