Lipiec 2015

Jak wynika z informacji z dzisiejszej Rzeczpospolitej (artykuł A. Tarki pt. Wykładnia z korzyścią dla firm”) NSA w Warszawie w składzie 7 sędziów w dniu wczorajszym tj. 20.07.2015 r. uznał, że organy podatkowe nie są uprawnione do weryfikacji wartości nominalnej udziałów lub akcji gdy odbiega ona od wartości rynkowej wkładu. O co tak na prawdę […]

Ostatnio przeglądając jakieś orzeczenia podatkowe natrafiłam na wyrok, którego istoty do tej pory nie rozumiem. Chodzi tu o wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20 maja 2014 r. (sygn. I SA/Gd 255/14). Główna teza tego orzeczenia to: Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki jawnej stanowić będzie wartość wkładów powiększających majątek […]

Ostatnio ukazało się kilka interesujących uchwał NSA i SN, które ze względu na swój charakter z pewnością będą miały wpływ na kształtowanie się określonych linii orzeczniczych w podanych tematach. Zwrócić tutaj trzeba m.in. uwagę na uchwałę Siedmiu Sędziów NSA z dnia 22 czerwca 2015 r. (sygn. II FPS 1/15) w sprawie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych […]