Styczeń 2016

Ostatnio pojawiła się nowa propozycja klauzuli unikania opodatkowania. Chodzi tu o projekt zmian do ustawy do Ordynacji Podatkowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 grudnia 2015 r. Z treścią całego projektu oraz uzasadnieniem do tego aktu normatywnego można się zapoznać choćby na stronach internetowych Rady Podatkowej Lewiatana. Przypomnieć należy, że klauzula unikania opodatkowania /obejścia […]

Wprawdzie z oczywistych względów spółki komandytowo-akcyjne pozostają obecnie już w odwrocie, nie oznacza to wyłączenia problemów interpretacyjnych dotyczących tego rodzaju spółki. Jedną z tych wątpliwych kwestii był charakter prawny spółki komandytowo-akcyjnej w kontekście Dyrektywy 2008/7/WE. Ww. Dyrektywa przewiduje neutralność podatkową transakcji dotyczących kapitału zakładowego spółki kapitałowej, jeżeli następuje zmiana jego wysokości wynikająca z przeprowadzenia transakcji […]

Na wstępie korzystając z okazji, wszystkim czytelnikom mojego bloga w Nowym Roku 2016 chciałabym życzyć – oczywiście poza pomyślnością w życiu osobistym – dużo spokoju, dobrych pomysłów, przewidywalności sytuacji gospodarczej i sukcesów biznesowych. A przechodząc do pasjonującego dla mnie, choć dla innych hiper nudnego tematu podatków muszę zacząć od świeżutkiej interpretacji ogólnej Ministra Finansów z […]