Kwiecień 2016

W dniu 17 listopada 2015 r. w sprawie o sygn. II FSK 1875/13 NSA wskazał, że nowacja polegająca na spłacie zobowiązań handlowych jako zobowiązań z tytułu pożyczki nie prowadzi do powstania przychodu do opodatkowania po stronie dokonującego takiej spłaty. Nowacja – co to za instytucja prawna Nowacja uregulowana jest w art. 506 kodeksu cywilnego. Przepis […]

Odpisy amortyzacyjne po przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową stały się ostatnio przedmiotem rozważań NSA w wyroku z dnia 15 marca 2016 r. (sygn. akt II FSK 3543/13). O co chodziło w sprawie Stan faktyczny analizowany najpierw przez organy a następnie przez sądy administracyjne był prosty. Mianowicie, przedmiotem wkładu do spółki z o.o. były środki […]

Czasami bardzo trudno być kimś kto tylko usiłuje znać się na podatkach, bo kiedy czyta się niektóre z interpretacji podatkowych to pozostaje tylko pytanie: co jeszcze Ministerstwo Finansów uzna za opodatkowane, mimo że do tej pory bezdyskusyjnie opodatkowane nie było. Opodatkowanie akcji gotówkowych – o co chodzi Od lat, odkąd zajmuję się podatkami nie budziło […]