Maj 2016

Podmioty zamierzające zbyć nieruchomości zabudowane z całą pewnością muszą zetknąć się z przepisem art. 43 ust. 1 pkt. 10) i pkt. 10a) Ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten pozwala na ustalenie, czy sprzedaż gruntu zabudowanego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też jest od tego podatku zwolniona. Zaznaczyć przy tym trzeba, że pod […]

Niejednokrotnie likwidując spółkę wspólnicy zamiast wcześniejszego spieniężenia majątku spółki decydują się na rozliczenie w naturze doprowadzając do przeniesienia przez spółkę na rzecz wspólników określonych interesujących ich składników majątkowych. Przez długi okres czasu nie było żadnych problemów z taką formą rozliczenia, uznawano, że rozliczenie rzeczowe (w naturze) kwot z likwidacji podmiotu nie rodzi po stronie spółki […]

Ostatnio analizując temat sprzedaży gruntów przez osobę fizyczną natknęłam się na ciekawy wyrok NSA tj. wyrok z dnia 9 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 1423/14.  W tym wyroku NSA dosłownie rozłożył na czynniki pierwsze art. 10 ust. 1 pkt. 8) ustawy o PIT, który stanowi, że: „Źródłami przychodów są: (…) 8) odpłatne zbycie […]