Czerwiec 2016

Kolejnym ciekawym orzeczeniem wydanym ostatnio przez NSA dotyczącym tym razem interpretacji przepisów prawa podatkowego, co może być istotne głównie w toku sporów sądowych – jest orzeczenie NSA z dnia 5 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 462/14. Teza ww. orzeczenia obejmowała stwierdzenie, że: „Stosowanie per analogiam rozwiązań normatywnych z innej ustawy podatkowej niż mająca […]

W ostatnim czasie pojawiło się kilka orzeczeń NSA dotyczących kryteriów kwalifikacji przychodów z nieruchomości do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. O jednym z takich orzeczeń dotyczącym przychodów ze sprzedaży kilku działek pisałam jakiś czas temu. Teraz natknęłam się na inny wyrok NSA, w którym sąd przeanalizował przychody z najmu kilku nieruchomości. Chodzi tutaj o wyrok […]