Wrzesień 2016

Ostatnio ukazało się kilka orzeczeń sądów administracyjnych interesujących z punktu widzenia planowania podatkowego. I tak: w orzeczeniu z dnia 28 lipca 2016 r. – sprawa o sygn. akt II FSK 1908/14 – NSA wskazał, że: „Przychód z korzystania przez podatnika z posiadanego znaku towarowego (w tym także ze znaku na który udzielono prawa ochronnego), a […]