Październik 2016

Jak donosi Rzeczpospolita (artykuł z dnia 12.10.2016) r. w jednej ze spraw organ podatkowy uznał, że darowizna pieniędzy dokonana pomiędzy braćmi może nosić znamiona czynności mającej na celu obejście przepisów prawa podatkowego. Z ww. artykułu wynika, że organ podatkowy odmówił wydania indywidualnej interpretacji podatkowej, w sprawie w której w podatnik-osoba fizyczna wystąpiła o potwierdzenie stanowiska, […]