Utrwalona praktyka interpretacyjna – a co to?

Małgorzata Gach26 kwietnia 2017Komentarze (0)

Każdy kto ma do czynienia choć w niewielkim zakresie z podatkami wie, że dla organów podatkowych podstawa to słowo pisane. Przy czym niekoniecznie chodzi tutaj o treść przepisów prawa podatkowego 🙂

Można zatem działać w oparciu np. o interpretację ogólną Ministra Finansów a najlepiej mieć pisemną interpretację podatkową dotyczącą indywidualnej sprawy podatnika, oczywiście potwierdzającą jego stanowisko.

Natomiast niedawno tj. od tego roku weszły w życie przepisy, które wprowadziły też w podatkach pojęcie tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Co ważne – generalnie zastosowanie się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, powinno podatnika chronić, niemal tak jak interpretacja indywidualna.

Praktyka interpretacyjna OK., ale „utrwalona”? Jak powinieneś to rozumieć?

Ustawodawca pokusił się w tym zakresie nawet o podanie W Ordynacji Podatkowej definicji legalnej. I tak:

„Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, (…), rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, w trakcie okresu rozliczeniowego (…) oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego”.

„W przypadku gdy do okresu rozliczeniowego, (…) oraz okresu 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego zastosowanie mają wydane w odniesieniu do takiego samego zagadnienia interpretacja ogólna lub objaśnienia podatkowe, wydane w takim samym stanie prawnym przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, (…) począwszy od dnia opublikowania takiej interpretacji ogólnej lub zamieszczenia takich objaśnień podatkowych przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, (…) należy rozumieć odpowiednio wyjaśnienie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego wynikające z interpretacji ogólnej lub wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, dotyczące stosowania tych przepisów, zawarte w objaśnieniach podatkowych”.

Zaznaczyć trzeba, że przez okres rozliczeniowy, który jest tutaj tak istotny, w przypadku podatków nierozliczanych okresowo, rozumie się miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy w danym podatku.

Pomijając już, że ww. przepis napisany jest „po chińsku” – dla Ciebie istotne powinno być to, że:

  • możesz się powoływać na utrwaloną tj. dominującą linię orzeczniczą wynikającą z indywidualnych interpretacji podatkowych wydawanych co najmniej w okresie 12 miesięcy przed Twoim okresem rozliczeniowym i oczywiście w trakcie tego okresu rozliczeniowego,
  • w przypadku istnienia interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych – decyduje treść interpretacji ogólnej lub objaśnienia przepisów prawa podatkowego i na nie możesz się powoływać.

Wszystko byłoby dobrze gdyby nie to, że np.:

  • interpretacje podatkowe muszą być wydane w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym jak w Twoim przypadku,
  • nie wiadomo jak rozumieć pojęcie „dominujących” wyjaśnień zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego tj. jak ustalić czy interpretacje w danym temacie są jeszcze dominujące czy już nie,
  • wątpliwość budzi to jak rozumieć dokładnie „okres rozliczeniowy”.

Zatem jeśli chciałbyś zastosować się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, oczywiście możesz to zrobić.

Wydaje się jednak, że póki co należy do tego tematu podchodzić dość ostrożnie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: