Maj 2017

Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują dwa sposoby łączenia spółek tj. połączenie przez przejęcie (kiedy jedna spółka przejmuje inną lub inne spółki) oraz połączenie przez utworzenie nowej spółki (w tym ujęciu tworzy się nową spółkę na którą przenoszony jest majątek spółek przejmowanych). Musisz wiedzieć, że w przypadku połączenia mamy do czynienia z sukcesją prawną i sukcesją […]

Kilka dni temu – 15 maja 2017 r. NSA podjął uchwałę w sprawie II FPS 1/17 – w której stwierdził, że przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę jawną podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W sprawie tej chodziło o taki stan faktyczny, w którym suma kapitałów zakładowego i zapasowego spółki akcyjnej podlegającej przekształceniu miała odpowiadać majątkowi […]

Ostatnio nawiedził mnie klient, a dokładniej Prezes Zarządu spółki z o.o., który przy okazji innych tam spraw przedstawił mi swój nowy problem podatkowy. Otóż jego spółka dokonała korzystnej sprzedaży jednej nieruchomości, ale jeszcze nie zdecydowała się na inną inwestycję. Tym samym stała się posiadaczką dość pokaźnej kwoty umieszczonej – póki co – na rachunku bankowym. […]

15% CIT nie dla każdej spółki

Małgorzata Gach09 maja 2017Komentarze (0)

Kiedyś w historycznym już bardzo wpisie pisałam o zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania stawki 15% CIT. Słowo stało się ciałem i faktycznie regulacja ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Ważne jest przy tym jednak, że abyś mógł zastosować ten niższy podatek: musisz być […]