Przejmując inną spółkę bez zamykania ksiąg rachunkowych sporządzasz tylko jedno zeznanie podatkowe

Małgorzata Gach29 maja 2017Komentarze (0)

Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują dwa sposoby łączenia spółek tj. połączenie przez przejęcie (kiedy jedna spółka przejmuje inną lub inne spółki) oraz połączenie przez utworzenie nowej spółki (w tym ujęciu tworzy się nową spółkę na którą przenoszony jest majątek spółek przejmowanych).

Musisz wiedzieć, że w przypadku połączenia mamy do czynienia z sukcesją prawną i sukcesją podatkową.

Sukcesja wiąże się przede wszystkim z tym, że spółka przejmująca albo spółka nowa powstała z połączenia przejmuje wszystkie prawa i obowiązki podatkowe spółek przejętych. W związku z tym samo połączenie powinno być proste do przeprowadzenia bez negatywnych skutków podatkowych.

Ale połączenie spółek to nie tylko K.s.h. czy Ordynacja Podatkowa ale także Ustawa o rachunkowości i Ustawy o podatkach dochodowych.

Generalnie przepisy Ustawy o rachunkowości przewidują, że połączenie spółek powinno się wiązać z zamknięciem ksiąg rachunkowych spółki przejętej.

Z kolei, jeśli zamkniesz księgi rachunkowe spółki przejętej to z przepisów podatkowych wynika, że z datą zamknięcia ksiąg rachunkowych kończy się Twój rok podatkowy. Skoro tak, to na typowych zasadach będziesz miał obowiązek złożenia zeznania podatkowego spółki podlegającej przejęciu i zapłaty podatku przypadającego na ten podmiot – do daty sądowej rejestracji połączenia.

Jednak nie w każdym przypadku wymagane jest zamknięcie ksiąg rachunkowych. Ustawa o rachunkowości mówi, że:

„Można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku:

(…) połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki”.

Zatem jeśli planowana przez Ciebie fuzja będzie:

  • polegała na przyłączeniu jednej spółki do drugiej (czyli będzie to fuzja przez przejęcie),
  • rachunkowo możliwe będzie zastosowanie metody łączenia udziałów (najczęściej przy fuzjach w grupie kapitałowej),

spółka przejmująca zobowiązana będzie złożyć za dany rok połączenia jedno zbiorcze zeznanie podatkowe ujmujące przychody, koszty, zaliczki na podatek – zarówno przypadające na nią samą jak i na spółkę lub spółki przejęte.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: