Płatności gotówkowe a koszty uzyskania przychodów

Małgorzata Gach22 sierpnia 2017Komentarze (0)

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać regulacje ustaw o podatkach dochodowych wyłączające z kosztów uzyskania przychodów płatności przekraczające kwotę 15.000 zł a dokonane gotówką tj. nie za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Przepis podatkowy precyzuje, że:

„Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. POZ. 584 z późn. zm.) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego”.

Jeśli zatem dokonałeś płatności gotówkowej (z pominięciem rachunku bankowego) na rzecz swojego kontrahenta przedsiębiorcy  (przepis ten nie dotyczy płatności na rzecz konsumenta) o wartości przekraczającej 15.000 zł to nadwyżka ponad te 15.000 zł – zgodnie z przepisami ustawy nie będzie mogła stanowić u Ciebie kosztu uzyskania przychodu.

Ale przecież przedsiębiorcy pozostają ze sobą w różnych stosunkach prawnych, łączą ich też umowy ramowe i umowy o stałej współpracy. Może być zatem i tak, że poszczególne faktury wystawiane w wykonaniu takich umów a płatne gotówką będą się mieścić poniżej 15.000 zł. ale z kolei już np. łączna suma wynikająca z wystawionych do takiej umowy faktur może znacznie przekroczyć owe magiczne 15.000 zł.

Musiało się zatem pojawić pytanie, czy kwotę 15.000 zł należy odnosić do każdej faktury wystawianej do umowy samodzielnie (w oparciu o dane zamówienie), czy też trzeba dokonać zsumowania tych kwot. W tym drugim przypadku kilka faktur w ramach umowy ramowej spokojnie doprowadziłoby do przekroczenia 15.000 zł. Wobec tego gdyby były regulowane gotówką, to płacący za nie niewątpliwie mógłby mieć problem z zaliczeniem tych płatności gotówkowych do kosztów uzyskania przychodów.

W tym zakresie wypowiadał się także Dyrektor KAS w interpretacjach podatkowych. I tak w interpretacji z dnia 16 marca 2017 r znak: 1462-IPPB6.4510.6.2017.1.AM organ wskazał, że:

pojęcie transakcji w rozumieniu przepisu art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy utożsamiać ze sprzedażą dokonaną w oparciu o daną fakturę VAT, nie zaś sumą sprzedaży dokonanej w oparciu o umowę ramową”.

W przypadku umów ramowych/umów o współpracy ważna pozostaje zatem wartość poszczególnych zamówień, nie zaś suma sprzedaży dokonanej w oparciu o tego typu umowę.

Tym samym, jeśli w ramach działalności wykonując umowę ramową/umowę współpracy dokonujesz płatności gotówkowej faktur na kwoty poniżej 15.000 zł. to nie powinieneś mieć problemu z ich zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów, nawet wtedy kiedy suma wszystkich płatności gotówkowych wynikających z szeregu faktur wystawionych do tej samej umowy przekroczy 15.000 zł.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: