Bez kategorii

Z wielką radością informuję, że tworzony przeze mnie z większym bądź mniejszym powodzeniem od kilku lat blog podatkowy poświęcony podatkom w spółkach uzyskał nowy wygląd i dołączył do blogów prawniczych w grupie web.lex Rafała Chmielewskiego. Mam nadzieję, że nowa szata graficzna będzie się podobać, a teksty będą zachęcać do komentowania czy wymiany poglądów 🙂 Podatki […]

Ostatnio ukazało się kilka orzeczeń sądów administracyjnych interesujących z punktu widzenia planowania podatkowego. I tak: w orzeczeniu z dnia 28 lipca 2016 r. – sprawa o sygn. akt II FSK 1908/14 – NSA wskazał, że: „Przychód z korzystania przez podatnika z posiadanego znaku towarowego (w tym także ze znaku na który udzielono prawa ochronnego), a […]

W poprzednim wpisie była mowa o propozycji 15% CIT od roku 2017 – zastrzeżonego jednak tylko dla niektórych rodzajów podmiotów. Zmiany mają jednakże nieco szerszy charakter. Aport wyceniany rynkowo Do tej pory w przypadku aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki kapitałowej, kiedy przedmiotem wkładu były inne składniki majątkowe niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa – przychód […]

Dzisiaj trochę o tematach proceduralnych, a mianowicie o skardze pauliańskiej jako instrumencie prawnym wykorzystywanym przez wierzycieli w razie niewypłacalności dłużników. Skarga pauliańska przewidziana jest wprost w przepisach Kodeksu cywilnego i standardowo wykorzystywana jest przez wierzycieli w przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku dłużnika, który wcześniej najczęściej „poprzepisywał” swój majątek czy to na osoby bliskie czy też […]

Analizując jedną z transakcji wiążącą się z gotówkowym podwyższeniem kapitału zakładowego połączonym z umownym potrąceniem wierzytelności zgodnie z art. 14 § 4 K.s.h. natrafiłam na kilka frapujących orzeczeń sądów administracyjnych. Dla wyjaśnienia, chodzi o często stosowaną w praktyce gospodarczej sytuację, w której wspólnik/akcjonariusz posiadający jakąś wierzytelność do spółki kapitałowej (choć może być to też spółka […]