Bez kategorii

W praktyce działania kancelarii zdarzyło nam się kilkakrotnie, że organy podatkowe, do których występowaliśmy o wydanie interpretacji w zakresie podatkowych skutków przekształcenia przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, odmawiały wszczęcia postępowania w tej sprawie, argumentując to brakiem legitymacji formalnej podmiotu. Do tej pory jednak żaden z naszych klientów […]

Podatnikom pewnie nieraz zdarzało się zetknąć z interpretacjami podatkowymi, w których pewne wątki pozostawały w ogóle nie rozpoznane, albo też wprost organy podatkowe odmawiały wydania interpretacji – wskazując, że są powołane jedynie do interpretowania przepisów prawa podatkowego, a nie np. przepisów prawa cywilnego czy handlowego. Wprawdzie prawo podatkowe szczyci się swoistą autonomią, bardzo często podkreślaną […]

Począwszy od stycznia 2013 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzony został zapis, który przewiduje, że w sytuacji sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcji w spółkach, jak również w przypadku wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo odkupienia (umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także zwrotu wkładów albo udziałów […]

Kluby fitness a stawka podatku VAT

Małgorzata Gach07 stycznia 2015Komentarze (0)

Żeby dobrze rozpocząć Nowy Rok dzisiaj o korzystnej interpretacji ogólnej Ministra Finansów na temat stawki podatku VAT od usług rekreacyjnych świadczonych przez różnego rodzaju kluby fitness. Temat jak najbardziej na czasie, bo po okresie świątecznym wypadałoby powrócić przynajmniej do swoich poprzednich gabarytów… Ale przechodząc do meritum, spór – i to długi – pomiędzy organami podatkowymi […]

Ostatnio wpadło mi w ręce ciekawe, aczkolwiek niespecjalnie korzystne dla podatników orzeczenie NSA. Chodzi tu o wyrok NSA z dnia 10 września 2014 r. (sygn. II FSK 2090/12). Wyrok ten zapadł w stanie faktycznym, w którym Minister Finansów na podstawie art. 165a § 1 w zw. z art. 14b § 1 i art. 14h ustawy […]