Ordynacja podatkowa

Dzisiaj poniedziałek, a zatem ten dzień tygodnia, w którym ostatnio Ministerstwo Finansów serwuje podatnikom informacje na temat niedozwolonej zdaniem MF optymalizacji podatkowej – skutkującej możliwością zastosowania klauzuli unikania opodatkowania. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że chodzi tutaj o agresywną optymalizację podatkową. Pierwsze z ostrzeżeń (cokolwiek to jest prawnie) zostało opublikowane 6 maja 2017 r. i dotyczyło optymalizacji […]

Każdy kto ma do czynienia choć w niewielkim zakresie z podatkami wie, że dla organów podatkowych podstawa to słowo pisane. Przy czym niekoniecznie chodzi tutaj o treść przepisów prawa podatkowego 🙂 Można zatem działać w oparciu np. o interpretację ogólną Ministra Finansów a najlepiej mieć pisemną interpretację podatkową dotyczącą indywidualnej sprawy podatnika, oczywiście potwierdzającą jego […]

Wiadomo, że z różnych przyczyn od dłuższego okresu czasu opłaca się prowadzić działalność z formie spółki komandytowej, w której komplementariuszem czyli podmiotem zobowiązanym do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania pozostaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zwykle z bardzo ograniczonym majątkiem. I tutaj powstaje pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki komandytowej? Generalna zasada […]

Jak wynika z kolejnej publikacji dziennika Rzeczpospolita (4.11.2016 r.) już niedługo instytucja „interpretacji podatkowych” może stać się instytucją martwą. Rzeczpospolita donosi bowiem że organy podatkowe uprawnione do wydawania interpretacji podatkowych coraz częściej odmawiają wydania interpretacji i sugerując dążenie podatników do unikania opodatkowania – wskazują na konieczność uzyskania opinii zabezpieczającej za 20.000 zł. Dzieje się tak […]

Jak donosi Rzeczpospolita (artykuł z dnia 12.10.2016) r. w jednej ze spraw organ podatkowy uznał, że darowizna pieniędzy dokonana pomiędzy braćmi może nosić znamiona czynności mającej na celu obejście przepisów prawa podatkowego. Z ww. artykułu wynika, że organ podatkowy odmówił wydania indywidualnej interpretacji podatkowej, w sprawie w której w podatnik-osoba fizyczna wystąpiła o potwierdzenie stanowiska, […]