Zmiany w prawie

Obok zmian opisanych w poprzednich postach – generalnie niekorzystnych dla podatników – jest kilka pozytywnych nowości. Do tych należy zaliczyć zwolnienie od opodatkowania niektórych przychodów uzyskanych – jeszcze w roku 2014 – przez podatników będących osobami fizycznymi (art. 14 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, […]

I znowu mamy Nowy Rok, i jak zawsze mamy też zmiany w przepisach podatkowych, w niektórych przypadkach rewolucyjne. Zanim jeszcze o tych bardziej lub mniej rewolucyjnych zmianach podatkowych, wypada złożyć czytelnikom niniejszego bloga najlepsze życzenia na Nowy Rok, realizacji celów prywatnych oraz zawodowych i wielu życzliwych ludzi dookoła. A tak przechodząc do meritum – to […]

W dniu wczorajszym tj. 18 września br. na stronie Sejmu RP, pojawiła się informacja dotycząca wpływu do Sejmu projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt skierowano w tym momencie do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne. Przypomnijmy, w/w projekt Ustawy, treść dostępna pod linkiem: […]

Jak donoszą media – Rada Ministrów przyjęła we wtorek tj. 6.08. 2013 r. projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dalej już prace Sejmu i kolejne etapy procedury legislacyjnej. Tak jak wcześniej zapowiadano, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne stać się mają od dnia 1.01.2014 r. podatnikami podatku […]