Szkolenia dla współpracujących na B2B

Szkolenia dla współpracujących na B2B też mogą być kosztem podatkowym

W bardzo wielu branżach standardem jest wykorzystywanie np. przy świadczeniu usług zarówno pracy zatrudnionych w firmie pracowników, jak i aktywności oraz potencjału współpracowników prowadzących jednoosobowe działalności gospodarze (B2B). Wyższe kwalifikacje i umiejętności mogą mieć przełożenie na wyniki firmy. Czasami zatem zarządzający firmami decydują się sfinansowanie kursów, szkoleń nie tylko dla własnych pracowników ale też dla osób na B2B. Czy jednak takie wydatki firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: Bez kategorii, | Data: .

Wycofanie nieruchomości do majątku prywatnego

Wycofanie nieruchomości do majątku prywatnego przedsiębiorcy a VAT

W wielu przypadkach przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub też działający w formule spółek osobowych podejmują decyzję o wycofaniu określonych składników majątkowych firmy, w tym nieruchomości do majątku prywatnego. Często ma to związek z planowanym przekształceniem podmiotu np. w spółkę kapitałową, która ostatecznie stać się ma najemcą danej nieruchomości.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: Podatek od towarów i usług, | Data: .

estoński CIT

Estoński CIT – czy czynsz najmu na rzecz wspólnika to ukryty zysk?

Tzw. estoński CIT cieszy się coraz większą popularnością. Wiele podmiotów podejmuje działania prawne, w tym restrukturyzacyjne (np. przekształcenie JDG w spółkę kapitałową lub przekształcenie spółki jawnej w z o.o.) dla stworzenia warunków do zastosowania przepisów dotyczących tzw. ryczałtu od dochodów spółek. Tak jak w przypadku standardowych podmiotów często zawierane są umowy pomiędzy wspólnikami a spółką na świadczenie określonych usług lub dostawę towarów. Może to mieć, przy tej formie opodatkowania specyficzne reperkusje podatkowe.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: Podatek dochodowy od osób prawnych, | Data: .

Przedawnienie zobowiązań

Przedawnienie zobowiązań a przychód podatkowy

Każdy podmiot, zarówno prowadzący działalność gospodarczą i działający jako osoba fizyczna jest świadomy, że zaciągnięte długi należy spłacać. Niekiedy jednak dłużnicy nie regulują zobowiązań tak długi aż te się przedawnią. Jakie ma to skutku podatkowe, a w szczególności czy przedawnienie długu prowadzi do powstania po stronie dłużnika przychodu do opodatkowania.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych, | Data: .

spółka jawna

Czy warto jeszcze prowadzić działalność w formie spółki jawnej

W przeszłości spółki jawne były zakładane dość często. Plusem tej formy prowadzenia działalności było przede wszystkim jednokrotne opodatkowanie wspólników podatkiem dochodowym oraz mało skomplikowane zasady wypłaty zaliczek na poczet zysku. Minusem była natomiast odpowiedzialność wspólników za zaległości cywilnoprawne i publicznoprawne, która wprawdzie miała charakter subsydiarny (co oznacza, że w pierwszym rzędzie egzekucja musiała być prowadzona do majątku spółki), ale szczególnie w firmach usługowych gdzie zwykle majątek rzeczowy nie ma istotnego znaczenia mogła dotykać majątków wspólników.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: Spółka jawna, | Data: .

Opinia zabezpieczająca

Opinia zabezpieczająca – zamiana ról w spółce komandytowej

Opinia zabezpieczająca przewidziana w przepisach Ordynacji podatkowej służyć ma ochronie zainteresowanego przed zastosowaniem do dokonywanych przez niego czynności ogólnej klauzuli antyabuzywnej – GAAR. Innymi słowy ma stanowić dla podatnika gwarancję, że objęte nią zdarzenie nie będzie podlegało ocenie z punktu widzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ze względu na wysoki koszt oraz czasokres, opinii zabezpieczających zostało wydanych dotychczas niewiele. W ostatnim czasie wydanych zostało kilka dotyczących działań restrukturyzacyjnych w ramach spółek.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: Spółka komandytowa, | Data: .

spółka holdingowa

Spółka holdingowa – termin 2 lat – ważna interpretacja podatkowa

Niedawno pisałam na temat opodatkowania spółki holdingowej, a w szczególności o korzyści polegającej na zwolnieniu z CIT dochodów np. ze sprzedaży udziałów/akcji w spółce zależnej. Od 1 stycznia 2023 r. doszło do zmiany przepisów, szczególnie w zakresie wymogu 2 letniego spełniania warunków zwolnienia wynikających z ww. przepisów.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: Podatek dochodowy od osób prawnych, | Data: .

Faktury na usługi do własnej spółki

Faktury na usługi do własnej spółki? – dla KIS to unikanie opodatkowania

Dotychczas w wielu firmach i bynajmniej nie tylko ze względów podatkowych wspólnicy wystawiali spółce faktury za usługi, które były świadczone na rzecz tego podmiotu. Jeśli usługi te były faktycznie zrealizowane i udokumentowane a wynagrodzenie ustalone rynkowo, to organy podatkowe nie kwestionowały zaliczenia ww. faktur do kosztów oraz prawa do odliczenia przez spółkę VAT naliczonego.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, | Data: .

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. – opodatkowanie zysków

Przez lata funkcjonowanie w formule spółki komandytowej było korzystne zarówno od strony podatkowej (jednokrotne opodatkowanie po stronie wspólników), jak i z punktu widzenia odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne jak i publicznoprawne (możliwe całkowite wyłączenie po stronie komandytariuszy). Od stycznia 2021 r (dla niektórych od 1.05.2021 r) sytuacja się zmieniła, ponieważ ustawodawca uznał, że spółki komandytowe będące spółkami osobowymi będą jednak opodatkowane jak spółki kapitałowe – staną się zatem podatnikami CIT.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: Bez kategorii, | Data: .

Powtarzające się świadczenia niepieniężne

Powtarzające się świadczenia niepieniężne z art.176 K.s.h. a ukryte zyski w estońskim CIT

„Podatek estoński” to model opodatkowania coraz częściej rozważany przez spółki opodatkowane dotychczas tradycyjnym podatkiem dochodowy od osób prawnych. Ograniczenie opodatkowania tylko do określonych wypłat oraz niższa efektywna stawka podatkowa przy wypłacie zysku na rzecz wspólników – osób fizycznych to rozwiązania warte zastanowienia. Jak mają się jednak te przepisy do wypłaty przez spółkę wynagrodzeń na rzecz wspólników z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych?

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: Podatek dochodowy od osób prawnych, | Data: .

Objęcie nowych udziałów w spółce

Objęcie nowych udziałów w spółce a wartość rynkowa udziałów

Pod tym tajemniczym tytułem kryją się częste przypadki, w których do funkcjonującej już spółki z dobrymi wynikami finansowymi przystępują wspólnicy, którzy z różnych względów obejmują nowe udziały w kapitale zakładowym spółki po wartości nominalnej. Wartość ta może być w tych warunkach niższa niż wartość rynkowa pozostałych udziałów w spółce. Na wartość już istniejących udziałów składają się bowiem np. już wypracowane i niepodzielone zyski.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, | Data: .

ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.