15% CIT – projekt ustawy – i co jeszcze? cz. 1

W poprzednim tygodniu, praktycznie w przededniu obchodów 100 dni rządów Premier Beaty Szydło pojawiła się informacja o projekcie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającym 15% CIT. Oczywista nikt jeszcze nie wie jak faktycznie będzie wyglądać efekt końcowy działalności ustawodawcy ale już teraz ustawa zawiera ciekawe zapisy.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka akcyjna, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , ,
likwidacja spółki osobowej

15% CIT – zasada

W zakresie sztandarowego zapisu dotyczącego nowej stawki CIT, szeroko komentuje się, że stawka 15% CIT będzie miała zastosowanie w stosunku do niewielkiej liczby podmiotów, bo jedynie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych i to takich, którzy albo w ogóle będą rozpoczynać działalność, albo spełniać będą wymogi tzw. małego podatnika. Mały podatnik to z kolei taki u którego wartość przychodów w roku poprzednim ale liczona łącznie z podatkiem należnym wyniosła do 1.200.000 Euro, w przeliczeniu na PLN wg kursu średniego Euro NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

15% CIT – wyłączenia

Jednocześnie jednak z przyczyn niewyjaśnionych ustawodawca podatkowy uznał, że podatek 15% CIT nie może być stosowany przez dwa pierwsze lata do podatników, którzy powstali:

  1. w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia – z wyłączeniem przekształcenia spółki w inną spółkę (czyli spółek z o.o., akcyjnych i komandytowo-akcyjnych w inną spółkę tego samego typu)
  2. w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o. lub akcyjną,
  3. w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną (jawnej, komandytowej, czy partnerskiej) w spółkę z o.o. akcyjną czy komandytowo-akcyjną
  4. do spółek podlegających temu podatkowi, o ile kapitał tych spółek został pokryty na wstępie aportem w postaci przedsiębiorstwa, czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub też składnikami majątku o wartości powyżej 10.000 EURO,
  5. a w końcu do spółek, do których wspólnicy wnieśli na wstępie do ww. podmiotów składniki majątkowe uzyskane przez tych wspólników z tytułu likwidacji innych podmiotów.

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, podatnicy powstali w wyniku opisanych powyżej czynności restrukturyzacyjnych będą mogli stosować stawkę preferencyjną 15% CIT dopiero począwszy od trzeciego roku podatkowego, pod warunkiem wszakże, że będą wówczas spełniali definicje małego podatnika.

Wydaje się, że wskazane byłoby rozpisanie konkursu na racjonalne uzasadnienie powołanych wyżej wyłączeń z niższej stawki podatkowej, bo póki co jeśli chodzi o spółki nowozakładane to generalnie tylko gotówkowe założenie takiego podmiotu pozwala na podatek 15%. A niby dlaczego ? Z drugiej jednak strony co to za problem wnieść przedsiębiorstwo lub składniki majątkowe o wartości powyżej 10.000 EURO (dlaczego taka kwota?) już po formalnym gotówkowym założeniu podmiotu. Pytań także i w tym zakresie jest wiele…

Ale i tak te akurat przepisy mają zupełnie pomijalne znaczenie, w istocie bowiem interesujące pozostają dalsze regulacje ww. ustawy, określane już obecnie przez niektórych jako wprowadzające „małą klauzulę unikania opodatkowania”.

O tym będzie mowa jednak w kolejnym wpisie. Zobacz pełny tekst projektu.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.