Wrzesień 2013

W dniu wczorajszym tj. 18 września br. na stronie Sejmu RP, pojawiła się informacja dotycząca wpływu do Sejmu projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt skierowano w tym momencie do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne. Przypomnijmy, w/w projekt Ustawy, treść dostępna pod linkiem: […]