Miesiąc: Listopad 2013

Spółki komandytowo-akcyjne od dnia 1 stycznia 2014 r. podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych

W dniu 26 listopada br. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Ustawa ta ogłoszona została w Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387).

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: Spółka komandytowo-akcyjna, Zmiany w prawie, | Data: .