Kwiecień 2014

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3 pkt. 10) i pkt. 12) ustawy o PIT, do przychodów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem nie zalicza się „(..) środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki” oraz „przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: a) pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, […]

Jak wynika z dostępnych informacji w ostatnim czasie Naczelny Sąd Administracyjny  zajął  się – zresztą w związku z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich – kwestią podstawy opodatkowania podatkiem VAT w przypadku aportu do spółki w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Dla przypomnienia problem zasadzał się na tym, czy udziały/akcje w spółce powinny być […]

Zdarzają się przypadki, w których funkcjonująca spółka osobowa (np. jawna czy komandytowa) potrzebować będzie wsparcia finansowego, zaś niezbędnymi środkami które mogłyby być wykorzystane na ten cel dysponuje jej wspólnik. W takiej sytuacji zasadnie może powstać pytanie w jaki sposób – przy możliwie najniższych kosztach podatkowych – wymagana kwota może zostać przekazana do spółki osobowej. Tym […]

Przeglądając informacje na temat ostatnio wydanych interpretacji podatkowych natrafiłam na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 lutego 2014 r. nr IPTPB2/436-128/13-4/KK, która przykuła moją uwagę dość nietypowym tytułem „Dwie darowizny w jednym akcie notarialnym”. Pytanie przedstawione we wniosku zadane zostało przez Kancelarię Notarialną i odnosiło się do interpretacji art. 19 ust. 6 […]