Miesiąc: Maj 2014

Przychody z działalności wykonywanej osobiście czy przychody z działalności gospodarczej – interpretacja ogólna MF

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia w art. 10 ust. 1 – dziewięć wyodrębnionych i nazwanych źródeł przychodów. Zasada interpretacyjna jest taka, że przychód zakwalifikowany do jednego z wymienionych źródeł nie może traktowany jako przychód z innego źródła. Kwestia ta – ze względu na fakt, iż część przychodów może być opodatkowana wg skali, a w niektórych przypadkach możliwe zastosowanie niższej stawki podatkowej (np. podatku wg stawki 19%), była zawsze przedmiotem pewnych sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych, | Data: .

Autonomia prawa podatkowego – a emisja udziałów/akcji z agio emisyjnym zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych

Odkąd zajmuję się prawem podatkowym czyli dość już dawna – fascynowało mnie zawsze pojęcie tzw. autonomii prawa podatkowego. Czyli prawo to prawo, ale ponad prawem jest jeszcze prawo podatkowe, które rządzi się własnymi zasadami. W tym zakresie szczególnie jaskrawie nasuwał mi się zawsze jeden przepis.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: Podatek dochodowy od osób prawnych, Pozostałe tematy, | Data: .

Ryczałt od przychodów z wynajmu poza działalnością gospodarczą – stanowisko NSA

Przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych generalnie jako przychody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (podatkiem liniowym 19%,, lub wg skali podatkowej), lub też jako najem poza prowadzoną działalnością gospodarczą tzw. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg. stawki 8,5% liczonego li tylko od wartości otrzymanego przychodu z tytułu wynajmu (bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodów).

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: Pozostałe tematy, | Data: .

Zostaw swój e-mail, aby być ze mną na bieżąco.