Miesiąc: Czerwiec 2014

Kara umowna w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy najmu – podatek VAT – ostatnie stanowisko NSA

Zmorą wielu przedsiębiorców działających w szczególności we wszelkiego typu Centrach Handlowych pozostają rygorystyczne, w niektórych przypadkach bardzo rozbudowane kilkudziesięciostronicowe umowy najmu. Oczywista są to najmu zwykle zawierane na czas określony z ograniczonymi znacznie możliwościami ich rozwiązania przez najemcę przed upływem pierwotnie założonego terminu. Zasadą jest przy tym, że zerwanie stosunku najmu wiąże się z koniecznością zapłacenia przez najemcę na rzecz wynajmującego wysokich kar umownych.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: Podatek od towarów i usług, | Data: .

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym powstałe w wyniku przekształcenia) a składki na ubezpieczenie społeczne – sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym

Niejednokrotnie już na blogach prawnych naszej Kancelarii poświęconym czy to podatkom czy spółkom poruszaliśmy temat przekształceń przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji w jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: Spółka z o.o., | Data: .