Czerwiec 2014

Zmorą wielu przedsiębiorców działających w szczególności we wszelkiego typu Centrach Handlowych pozostają rygorystyczne, w niektórych przypadkach bardzo rozbudowane kilkudziesięciostronicowe umowy najmu. Oczywista są to najmu zwykle zawierane na czas określony z ograniczonymi znacznie możliwościami ich rozwiązania przez najemcę przed upływem pierwotnie założonego terminu. Zasadą jest przy tym, że zerwanie stosunku najmu wiąże się z koniecznością […]

Niejednokrotnie już na blogu prawnym naszej Kancelarii poświęconym czy to podatkom czy spółkom poruszaliśmy temat przekształceń przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji w jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ze względu na niewątpliwe korzyści takiego przekształcenia prowadzące bądź do faktycznego kontynuowania działalności w formule spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy też przyjęcia tej formy prawnej jako punktu wyjścia […]