Listopad 2014

W poprzednim wpisie była mowa o możliwości zastosowania jeszcze w roku 2014 r. pewnych korzystnych rozwiązań podatkowych np. w zakresie przekształceń spółek kapitałowych a dokładniej spółek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w spółki osobowe, czy też rozliczenia pewnych świadczeń w naturze. Obok tego w roku 2014 – przed istotną zmianą przepisów Ustaw o […]