Luty 2015

O wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 8 ust. 6 pkt 4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (sprawa sygn. SK 4/12) była już mowa TUTAJ. Do tematu tego TK wrócił w dniu 25 września 2014 r. przesądzając, iż analizowany przepis zrównujący pod kątem składek na […]

W jednym ze swoich ostatnich orzeczeń NSA zajął się dyskusyjnym tematem kwalifikacji wydatków ponoszonych przez spółki na polisy OC obejmujące ogólnie wskazanych członków zarządu, rad nadzorczych czy też przedstawicieli kadry kierowniczej. Chodzi tutaj o wyrok z dnia 3.12.2014 sygn. II FSK 2984/14. W wyroku tym NSA wskazał, że tego typu polisy nie powodują powstania – […]

Dzisiaj trochę inaczej niż zwykle. Jak większość podatników/przedsiębiorców wie w podatkach zawsze bardzo wiele się działo. A teraz dzieje się jeszcze wiele więcej i do tego gorzej. Dzisiaj np. ukazała się informacja prasowa jakoby Ministerstwo Finansów zamierzało doprowadzić do tzw. retrospektywności klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (o klauzuli była mowa m.in. TUTAJ). Innymi słowy klauzula dotycząca […]

W praktyce działania kancelarii zdarzyło nam się kilkakrotnie, że organy podatkowe, do których występowaliśmy o wydanie interpretacji w zakresie podatkowych skutków przekształcenia przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, odmawiały wszczęcia postępowania w tej sprawie, argumentując to brakiem legitymacji formalnej podmiotu. Do tej pory jednak żaden z naszych klientów […]