Sierpień 2015

Nie tak dawno w ramach pracy Kancelarii zajmowaliśmy się tematem dostosowania wartości nominalnej udziałów – po wcześniejszym przeprowadzeniem umorzenia części udziałów z czystego zysku czy też bez wynagrodzenia za umarzane udziały. W następstwie tego typu operacji faktycznie może powstać różnica pomiędzy sumą wartości nominalnej tych udziałów, które pozostały w spółce a istniejącą formalnie wartością kapitału […]

Analizując jedną z transakcji wiążącą się z gotówkowym podwyższeniem kapitału zakładowego połączonym z umownym potrąceniem wierzytelności zgodnie z art. 14 § 4 K.s.h. natrafiłam na kilka frapujących orzeczeń sądów administracyjnych. Dla wyjaśnienia, chodzi o często stosowaną w praktyce gospodarczej sytuację, w której wspólnik/akcjonariusz posiadający jakąś wierzytelność do spółki kapitałowej (choć może być to też spółka […]

Niejednokrotnie zdarza się, że strony umowy najmu zastrzegają dla najemcy prawo do odstąpienia od umowy najmu przed jej zakończeniem za zapłatą określonej kwoty pieniężnej. Jest to szczególnie istotne przy umowach najmu zawartych na czas określony, które w innych przypadkach musiałyby obowiązywać do końca upływu terminu przewidzianego w tych umowach – prowadząc niejednokrotnie do powstania po […]