Listopad 2015

Jaką sprawę rozpatrywał NSA Wyrok NSA sygn. II FSK 2189/13 z 10.11.2015 r. stanowi odpowiedź na wniosek o interpretację podatkową, w której Wnioskodawca wskazał, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę upoważniającą spółkę do nabywania akcji własnych w celu umorzenia. Dla przeprowadzenia całej procedury umorzenia akcji własnych spółka musiała ponieść określone wydatki, a to koszty aktu […]

Jakiś czas temu pisałam na temat możliwości opodatkowania przychodów z dzierżawy znaku towarowego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podatkiem wg stawki 8,5%. Miałam wtedy nadzieję, że omawiany tam wyrok zapoczątkuje nową korzystną linię orzeczniczą. Trudno powiedzieć czy nowa linia już istnieje ale ostatnio natknęłam się na kolejne korzystne orzeczenie w tym temacie. Chodzi tu o wyrok […]

Już w poprzednim wpisie sygnalizowałam pewne zmiany w podatkach od 1 stycznia 2016 r. Teraz o pewnej istotnej zmianie w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Generalnie jednym ze sposobów typowej optymalizacji podatkowej jest przewidziane w art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie od opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółki- […]