Miesiąc: Kwiecień 2016

przychód z dzierżawy znaku towarowego

Nowacja nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania – ciekawe orzeczenie NSA

W dniu 17 listopada 2015 r. w sprawie o sygn. II FSK 1875/13 NSA wskazał, że nowacja polegająca na spłacie zobowiązań handlowych jako zobowiązań z tytułu pożyczki nie prowadzi do powstania przychodu do opodatkowania po stronie dokonującego takiej spłaty.

Autor: Małgorzata Gach | Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, | Data: .