Sierpień 2016

Przeglądając informacje na temat ostatnio ekspresowo zmieniających się przepisów prawa natrafiłam na bardzo ciekawy artykuł dotyczący nowej – ale jakże dobrze brzmiącej klauzuli jaka miałaby zagościć w naszym prawie – chodzi tu mianowicie o klauzulę pewności prawa. W czasach kiedy jednym z istotnych tematów pozostaje „klauzula unikania opodatkowania” (która weszła w życie z dniem 15 […]