Biała lista podatników VAT już obowiązuje

Od 1 września 2019 r. obowiązują już przepisy dotyczące tzw. białej listy podatników VAT. Czym jest biała lista podatników VAT, w czym będzie pomocna dla przedsiębiorców oraz kiedy i jakie pojawią się prawdziwe problemy związane z białą listą podatników VAT?

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek od towarów i usług, Zmiany w prawie, | Data: . Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
biała lista podatników VAT

Czym jest biała lista podatników VAT

Jest to istniejący po adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka rejestr podatników VAT. Dokładniej będzie to urzędowy prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Po co biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT umożliwia w szczególności ustalenie statusu podatkowego podatnika, danych adresowych oraz numerów rachunków bankowych przypisanych do niego. Wyszukiwarka pozwala na znalezienie danych wg:

 • numeru rachunku bankowego
 • NIP
 • REGON
 • oraz poprzez podanie fragmentu firmy podmiotu (co najmniej 5 liter).

Dane podmiotu można ustalić na datę bieżącą lub na inny dzień – także z opcją wydruku.

Zakres informacji, które powinny być ujęte na białej liście podatników VAT zgodnie z przepisami jest istotny i powinien obejmować także dane, łącznie z podaniem numeru PESEL członków zarządu, prokurentów czy wspólników (łącznie z numerami NIP lub PESEL).

Przegląd białej listy podatników VAT pod tym kątem wskazuje, że te dane do tej pory nie zostały jeszcze ujęte w rejestrze.

Poza potwierdzeniem statusu podatnika w zakresie VAT, kluczowe z punktu widzenia przepisów o podatkach dochodowych są rachunki bankowe przypisane do podatnika. Rejestr ujmuje rachunki podane przez podatnika przy zakładaniu działalności oraz później aktualizowane.

Wskazane jest, aby podatnicy zweryfikowali swoje własne dane ujęte na białej liście. Błąd może zostać skorygowany lub usunięty przez Szefa KAS na wniosek podatnika.

Biała lista podatników VAT a koszty podatkowe

Prawdziwe problemy związane z białą listą podatników VAT pojawią się po 1 stycznia 2020 r.

Z przepisów wynika, że w przypadku zapłaty należności na inny rachunek niż wskazany w rejestrze VAT w podanych poniżej sytuacjach:

 1. podatnik nie będzie mógł zaliczyć ww. kwoty do kosztów uzyskania przychodów
 2. uaktywni się odpowiedzialność solidarna z wystawcą faktury za niezapłacony VAT z faktury opłaconej na inny rachunek bankowy (chyba, że kwota z faktury została zapłacona przy wykorzystaniu mechanizmu split payment).

Dotyczy to transakcji:

 1. gdzie drugą stroną jest przedsiębiorca zarejestrowany jako podatnik VAT-czynny
 2. oraz których wartość przekracza 15.000 zł brutto.

Zapłata na inne konto niż ujęte na białej liście podatników VAT nie przekreśla jednak możliwości ujęcia ww. kwoty w kosztach podatkowych. Podatnik powinien się jednak wykazać szybkim refleksem i w ciągu trzech dni do daty zlecenia przelewu złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na inny rachunek bankowy do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Jakiekolwiek działanie ze strony kontrahenta, który otrzymał taką wpłatę nie będą miały znaczenia dla sytuacji podatkowej podmiotu dokonującego zapłaty.

Komentarz:

Zamysł Ministerstwa Finansów może jest i słuszny, ponieważ powinien wiązać się z uporządkowaniem dotychczas istniejących rejestrów i stworzeniem jednego. Niewątpliwie jednak przepisy w tym zakresie raczej wcześniej niż później będą musiały zostać zmienione, w tym przede wszystkim dostosowane do realiów życia gospodarczego. Problemy jakie pojawiają się już na wstępie dotyczą m.in. kwestii:

 1. na czym będzie polegać odpowiedzialność solidarna za VAT z faktury zapłaconej na inne konto
 2. jaki będzie skutek złożenia zawiadomienia do złego organu podatkowego?
 3. brak jest rachunków powierniczych, depozytowych i innych
 4. przedsiębiorcy – osoby fizyczne – podatnicy VAT czynni – będą musieli założyć rachunki firmowe (rejestr nie obejmuje rachunków osobistych)
 5. jak będą traktowane płatności paypal itp. oraz zakupy na portalach aukcyjnych różnego typu?
 6. co w przypadku płatności na rachunki w bankach zagranicznych dla kontrahentów zagranicznych zarejestrowanych do polskiego VAT?
 7. co z płatnościami na rachunki bankowe dostawców mediów (tysiące rachunków dla poszczególnych odbiorców)?
 8. ograniczonej ilości zapytań dla ustalenia rachunków bankowych do zapłaty.

W zasadzie w tym kontekście całe szczęście, że przepisy dotyczące skutków w podatkach dochodowych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020. Parę tematów miejmy nadzieję da się dopracować do tej daty. O postępach i zmianach będziemy informować na bieżąco. – Małgorzata Gach, radca prawny, doradca podatkowy, partner w kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA, kierujący praktyką podatki, restrukturyzacje oraz audyty, autorka bloga podatkiwspolkach.pl, prawo-dla-ksiegowych.pl oraz ocenachtransferowych.pl.

 


POBIERZ MATERIAŁ „BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT” W PLIKU PDF:

 

 

 

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.