Darowizna a dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi

Nie tak dawno wskazywałam na konieczność tworzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi dla przypadków zawierania umów spółek osobowych. Dzisiaj z kolei chciałabym się zająć takąż dokumentacją, ale dla potrzeb darowizn dokonywanych pomiędzy najbliższymi członkami rodziny. Może się bowiem zdarzyć tak, że młodsi członkowie rodziny zostaną obdarowani określonymi składnikami majątkowymi, np. przez rodziców i te składniki majątkowe będą w dalszej kolejności wykorzystywane przez dzieci w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (np. w związku z darowizną nieruchomości czy np. znaków towarowych).

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Pozostałe tematy, | Data: . Tagi: , , , , , , ,
przekszatałcenie spółki akcyjnej w spółkę jawną

Co obejmuje dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi

Na wstępie przypomnę, że dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi obejmuje także transakcje – oczywista o określonej wartości (chodzi tu o umowy powyżej 30.000 euro – w przypadku umów o świadczenie usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo 50.000 euro – w pozostałych przypadkach) pomiędzy podmiotami, pomiędzy którymi istnieją powiązania rodzinne.

Rodzice a dzieci – trudno o bardziej czytelne powiązanie rodzinne.

Interpretacja podatkowa z dnia 27 marca 2015 r. sygn. IBPBI/1/415-1588/14/JS

Tematem takim zajmował się ostatnio Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji podatkowej z dnia 27 marca 2015 r. sygn. IBPBI/1/415-1588/14/JS – zajął bardzo rozsądne, korzystne dla podatników stanowisko w ww. zakresie.

W pierwszym rzędzie organ podatkowy analizując stan faktyczny w sprawie dokonał interpretacji pojęcia „transakcja”, którym posługuje się art. 25a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kierując się wykładnią językową przyjął, że ustawodawcy musiało chodzić o operację/umowę mającą charakter handlowy, gospodarczy, czyli np. działalność polegającą na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług, dokonywaną pomiędzy przedsiębiorcami.

Pojęcie transakcji nie obejmuje natomiast czynności prawnych pozostających w sferze prywatnej podmiotów powiązanych, czyli pozostających poza zakresem działalności handlowej, gospodarczej.

W konsekwencji organ podatkowy uznał, że art. 25a u.p.d.f. nakazujący tworzenie skomplikowanej dokumentacji uzasadniającej transakcję oraz jej warunki finansowe:

  • stosuje się wyłącznie do czynności prawnych lub faktycznych, które odbywają się między przedsiębiorcami powiązanymi i mają charakter operacji w ramach ich działalności gospodarczej, handlowych, a nie do wszystkich stosunków prawnych lub faktycznych (np. pomiędzy spółką a udziałowcem, czy też pomiędzy przedsiębiorcami powiązanymi). Innymi słowy, dwoje przedsiębiorców powiązanych może zawrzeć umowę w sferze prywatnej, poza działalnością gospodarczą (np. umowę darowizny, pożyczki), która nie będzie podlegać regulacjom z zakresu cen transferowych, w tym obowiązkowi dokumentacyjnemu, o którym mowa w art. 25a ww. ustawy.
  • Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy należy uznać, że darowizna nieruchomości dokonana przez ojca na rzecz syna (Wnioskodawcę), nie będzie stanowiła „transakcji” w rozumieniu art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej planowanej darowizny nieruchomości.

W konsekwencji, nie każda czynność prawna mająca jakikolwiek związek z działalności gospodarczą – oczywista przy spełnieniu dalszych warunków z ustawy – podlega obowiązkowi tworzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi.

W świetle powyższej interpretacji obowiązek taki nie nie odnosi się z pewnością do darowizn pomiędzy osobami bliskimi.

Dokonując zatem np. czynności restrukturyzacyjnych czy dokonując pewnej zmiany pokoleniowej – podatnicy nie będą musieli tłumaczyć się z przyjętych rozwiązań w treści dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi.

Miejmy nadzieję, że w tym kierunku będą szły także inne interpretacje podatkowe.


Czytaj o konieczności tworzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi dla przypadków zawierania umów spółek osobowych.


 

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.