Dla kogo 9% stawka podatku CIT?

Obecnie procedowana ustawa o zmianie ustawy o podatkach dochodowych (projekt z września 2018 r.) zakłada, że obok stawki podstawowej CIT (19%) funkcjonować będzie począwszy od 1.01.2019 pod pewnymi oczywiście warunkami dla określonych podmiotów 9% stawka podatku CIT. Ww. preferencyjna 9% stawka podatku CIT ma zastąpić obowiązującą od prawie dwóch lat stawkę 15% CIT dla małych podatników.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka akcyjna, Spółka komandytowo-akcyjna, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , , , , ,
9% stawka podatku CIT Podatki w spółkach

Jakie są warunki do stosowania 9% stawki podatku CIT  

Zgodnie z projektem ustawy niska stawka podatku CIT będzie mogła być stosowana generalnie do:

  1. podatników u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 EURO (kurs z pierwszego dnia roboczego roku podatkowego),
  2. jeśli jest to podatnik już funkcjonujący to musi posiadać  status „małego podatnika” tj. jest podatnikiem, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; (przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł),
  3. stawka ta może znajdować zastosowanie tylko do przychodów (dochodów) innych niż  przychody z zysków kapitałowych.

Z przepisów wynika zatem, że skorzystanie z 9% stawki podatku CIT będzie wyłączone dla tych podatników, którzy w ciągu roku podatkowego przekroczą magiczną wartość 1.200.000 EURO. Poza tym wszystkie przychody takiego podatnika kwalifikowane jako przychody z zysków kapitałowych (art. 7b u.p.d.f.) np., dywidendy, przychody z umorzenia automatycznego lub przymusowego i inne będą opodatkowane stawką podstawową, tj. stawką 19%.

Oczywiście podobnie jak dotychczas ustawa wyłącza zastosowanie stawki preferencyjnej dla spółek, które powstały w ramach określonych czynności restrukturyzacyjnych typu przekształcenie, połączenie, podział itp.

Aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa a 9% stawka podatku CIT

Dotychczas zastosowanie stawki obniżonej 15% było wyłączone w zakresie tych podatników, których pierwotny kapitał zakładowy został pokryty przez wspólników przedsiębiorstwem, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa lub składnikami majątkowymi określonej wartości.

Pisałam o tym szerzej w artykule pt. Preferencyjna stawka podatku CIT a sposób powstania spółki.

Obecnie ustawodawca uznał, że  9%  stawka podatku CIT nie może być stosowana także w przypadku tych podmiotów, do których aport (wkład niepieniężny) w postaci przedsiębiorstwa, ZCP, lub składników majątkowych o wartości ponad 10.000 Euro został wniesiony także i później, tj. na podwyższenie kapitału zakładowego w roku utworzenia tego podmiotu oraz  w roku kolejnym.

Jednocześnie projekt zawiera sankcyjne postanowienie zgodnie, z którym 9% stawka podatku CIT nie może być stosowana m.in. przez małego podatnika, który wniósł do innego podmiotu (pytanie czy dotyczy to wszystkich podmiotów w tym np. spółek osobowych) wkład w postaci ww. przedsiębiorstwa, ZCP czy też wskazanych ww. składników majątkowych.

Ta swoista kara wyłącza stosowanie stawki obniżonej u takiego podatnika w roku wniesienia wkładu oraz w roku następnym.

W konsekwencji zastosowania nowych przepisów ani podmiot wnoszący wkład w opisanych powyżej postaciach, ani też spółka do której taki wkład został wniesiony nie będą mogły skorzystać z 9% stawki podatku CIT.

Czemu ma służyć ta regulacja?- uzasadnienie projektu ustawy odpowiedzi nie daje.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.