Kolejne „NIE” dla wirtualnego biura

Wirtualne biuro czyli miejsce zapewniające co najmniej adres do korespondencji, przekazywanie tejże korespondencji i inne dodatkowe usługi jak miejsce na spotkania z kontrahentami, wysyłanie poczty itp. – miało w zamyśle ułatwiać prowadzenie działalności głównie mniejszych firm, zmniejszając koszty ich funkcjonowania. Temat wirtualnego biura budzi jednak już od jakiegoś czasu spore wątpliwości, przy czym nie chodzi generalnie o taką konstrukcję w ogóle, ale o problem rejestracji podatników VAT.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek od towarów i usług, Spółka akcyjna, Spółka cywilna, Spółka jawna, Spółka komandytowa, Spółka partnerska, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , , , , , ,
zwrot wkładu do spółki osobowej Małgorzata Gach

Co powinieneś wiedzieć chcąc zarejestrować działalność gospodarczą czy to jednoosobową czy też spółkę w wirtualnym biurze?

Na temat stanowiska NSA w tym temacie była mowa m.in. w artykule pt. Wirtualne biuro – niekorzystne orzeczenie NSA.

Jeśli zatem chciałbyś zarejestrować działalność gospodarczą czy to jednoosobową czy też spółkę w wirtualnym biurze powinieneś wiedzieć, że Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że:

  • Adres siedziby podatnika musi być adresem faktycznego miejsca, w którym funkcjonuje zarząd przedsiębiorstwa i zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego nim zarządzania.
  • Adres taki musi zawierać nazwę miejscowości, ulicy, numer budynku oraz lokalu, który to lokal musi spełniać warunki dla funkcjonowania zarządu oraz zarządzania przedsiębiorstwem podatnika.
  • Nadto NSA uznał, że „adres siedziby” dla celów VAT nie może stanowić adresu udostępnianego wielu podmiotom w celu umożliwienia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeśli podmioty te nie wykonują w ww. lokalu faktycznie żadnej działalności, w tym funkcji zarządu.

Nowy wyrok – WSA w Rzeszowie

Ostatnio w tym temacie, tj. w temacie wirtualnego biura wypowiedział się WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 29 sierpnia 2017 r., sygn. akt I SA/Rz 408/17.

Sąd ten stwierdził w oparciu także o art. 216 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L. Nr 347, poz. 1) oraz art. 22 ust. 1 rozporządzenia Rady UE nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L. Nr 268, poz. 1), że:

W orzecznictwie sądowym podkreśla się wagę i znaczenie wskazania w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT siedziby podatnika i adresu prowadzonej działalności (zob. m. in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2015 r. sygn. I FSK 112/15). Nie mogą one mieć charakteru wirtualnego (nierzeczywistego) biura, lecz muszą faktycznie umożliwiać podejmowanie centralnych decyzji zarządzających organowi wykonawczemu danego przedsiębiorstwa. Pod adresem takim muszą być faktycznie realizowane funkcje (czynności) związane z prowadzoną działalnością.

Wyrok taki zapadł w odniesieniu do stanu faktycznego, w którym umowa najmu na czas nieokreślony obejmowała powierzchnię 5 m2. W lokalu tym działalność miały prowadzić także inne podmioty. Lokal nie był przy tym oznaczony, zaś korespondencja była odbierana przez upoważnionego pracownika wynajmującego, zaś jako przedmiot działalności wskazano „pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach”, „transport drogowy towarów”, czy m.in. „magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. W takim stanie faktycznym WSA potwierdził zasadność stanowiska organu podatkowego, który odmówił zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT.

Decydując się zatem na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, należy także wziąć pod uwagę te niekorzystne dla podatników tezy dotyczące wirtualnego biura.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.