NEWSLETTER

 

 

Poniższy formularz pozwoli dołączyć Ci do grona stałych Czytelników bloga podatkiwspolkach.pl, który prowadzę przede wszystkim dla wspólników i spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych. Będę dokładać starań, aby za pośrednictwem tego newslettera przekazywać przydatną na co dzień dawkę informacji z zakresu prawa i podatków, które mają lub mogą mieć wpływ dla Twojej spółki lub dla Ciebie, w tym dotyczących kwestii podatkowych przy transakcjach kapitałowych typu fuzje, aporty, przekształcenia, sprzedaże itp., ordynacji podatkowej, PIT, CIT, PCC czy VAT.

 
Możesz też otworzyć formularz w pełnej formie w nowej karcie przeglądarki. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Administratorem Danych Osobowych jest kancelaria prawna „GACH, MIZIŃSKA” spółka jawna z siedzibą w Krakowie (31-136) przy ul. Sobieskiego 7/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000676587, NIP: 676 252 87 31, REGON: 367225654, będąca właścicielem bloga podatkiwspolkach.pl, prowadzonego przez Małgorzatę Gach, radcę prawnego i doradcę podatkowego, partnera w kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA, z którą jest możliwy kontakt poprzez e-mail: kontakt@podatkiwspolkach.pl lub m.gach@gm-legal.pl. Informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych danych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się również w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zawartym na blogu podatkiwspolkach.pl.