Obiad z kontrahentem może wreszcie stanowić koszt uzyskania przychodów

Do tej pory organy podatkowe co do zasady negatywnie odnosiły się do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na poczęstunki, napoje itp. ponoszone np. w związku i w trakcie np. typowych spotkań biznesowych, traktując je jako wydatki na reprezentację (wydatki te nie mogą stanowić kup). Problem zasadzał się na tym co typowe w polskich przepisach podatkowych, tj. na braku definicji legalnej pojęcia „reprezentacja”. W związku z tym w orzecznictwie organów podatkowych oraz sądów administracyjnych pojawiły się rozbieżne stanowiska w tym zakresie.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Pozostałe tematy, | Data: . Tagi: , , ,
konwersji wierzytelności na udziały

Pewną próbą rozstrzygnięcia problemu był wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11. zapadły w składzie siedmiu sędziów.

Generalnie w wyroku tym NSA stwierdził, że w jego ocenie nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, tylko taki wydatek na zakup usług gastronomicznych, którego jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz.

W przedmiotowej kwestii zdecydował się wreszcie wypowiedzieć Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r. nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521.

W interpretacji tej MF stwierdził, że:

Reasumując, należy stwierdzić, że analiza tez wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11 prowadzi do wniosku, iż nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.(…).

Innymi słowy z interpretacji tej wynika, że wydatki na drobne poczęstunki, napoje dla kontrahentów, inwestorów itp. ponoszone w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą jak również na obiady czy lunche biznesowe winny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Wydźwięk tej interpretacji MF pozostaje bardzo pozytywny, pozostaje mieć tylko nadzieję, że organy podatkowe będą się do niej stosowały.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.