Przejmując inną spółkę bez zamykania ksiąg rachunkowych sporządzasz tylko jedno zeznanie podatkowe

Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują dwa sposoby łączenia spółek, tj. połączenie przez przejęcie – kiedy jedna spółka przejmuje inną lub inne spółki – oraz połączenie przez utworzenie nowej spółki (w tym ujęciu tworzy się nową spółkę na którą przenoszony jest majątek spółek przejmowanych). Musisz wiedzieć, że w przypadku połączenia mamy do czynienia z sukcesją prawną i sukcesją podatkową.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka akcyjna, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , , , , , ,
interpretacja ogólna po wyroku NSA

Z czym wiąże się sukcesja przy połączeniu spółek?

Sukcesja wiąże się przede wszystkim z tym, że spółka przejmująca albo spółka nowa powstała z połączenia przejmuje wszystkie prawa i obowiązki podatkowe spółek przejętych. W związku z tym samo połączenie powinno być proste do przeprowadzenia bez negatywnych skutków podatkowych.

Ale połączenie spółek to nie tylko K.s.h. czy Ordynacja Podatkowa, ale także Ustawa o rachunkowości i Ustawy o podatkach dochodowych.

Połączenie spółek powinno się wiązać z zamknięciem ksiąg rachunkowych spółki przejętej

Generalnie przepisy Ustawy o rachunkowości przewidują, że połączenie spółek powinno się wiązać z zamknięciem ksiąg rachunkowych spółki przejętej.

Z kolei, jeśli zamkniesz księgi rachunkowe spółki przejętej to z przepisów podatkowych wynika, że z datą zamknięcia ksiąg rachunkowych kończy się Twój rok podatkowy. Skoro tak, to na typowych zasadach będziesz miał obowiązek złożenia zeznania podatkowego spółki podlegającej przejęciu i zapłaty podatku przypadającego na ten podmiot – do daty sądowej rejestracji połączenia.

Jednak nie w każdym przypadku wymagane jest zamknięcie ksiąg rachunkowych

Ustawa o rachunkowości mówi, że:

Można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku:

(…) połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki.

Zatem jeśli planowana przez Ciebie fuzja będzie:

  • polegała na przyłączeniu jednej spółki do drugiej (czyli będzie to fuzja przez przejęcie),
  • rachunkowo możliwe będzie zastosowanie metody łączenia udziałów (najczęściej przy fuzjach w grupie kapitałowej),

spółka przejmująca zobowiązana będzie złożyć za dany rok połączenia jedno zbiorcze zeznanie podatkowe ujmujące przychody, koszty, zaliczki na podatek – zarówno przypadające na nią samą jak i na spółkę lub spółki przejęte.

 

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.