Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę – sukcesja podatkowa

Przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę może być wykorzystane w różnych celach. O samym przekształceniu, szczególnie o skutkach podatkowych pisałam w książce mojego współautorstwa pt. „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne”. Dzisiaj o tym kiedy warto się przekształcić? Czym jest i na czym polega sukcesja podatkowa przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę?

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Ordynacja podatkowa, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek od towarów i usług, Spółka akcyjna, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,
sukcesja podatkowa

Kiedy warto się przekształcić?

Na ten temat każdy może mieć inny podgląd. Przekształcenie działalności może stanowić np. punkt wyjścia do zmian sukcesyjnych przedsiębiorstwa przedsiębiorcy. Od poprzedniego roku obowiązuje wprawdzie ustawa o zarządzie sukcesyjnym (pisałam o niej na blogu „Prawo dla księgowych” we wpisie pt. Od 25 listopada 2018 r. nowa instytucja – zarząd sukcesyjny), natomiast wg mnie ta instytucja pozwala tylko na zachowanie działalności po śmierci przedsiębiorcy, ale wcale nie daje realnych korzyści dla spadkobiorców. Znacznie prostsze wydaje się przekształcenie działalności w spółkę kapitałową a następnie przekazanie jeszcze za życia przedsiębiorcy udziałów na rzecz np. osób bliskich, czy też nawet dokonanie podziału takiej spółki poprzez rozdzielenie przedsiębiorstwa na dwa lub więcej podmiotów. Na marginesie trzeba wskazać, że obecne realia prowadzenia działalności są takie, że po prostu czasami niebezpiecznie ponosić odpowiedzialność za zobowiązania jednoosobowej działalności. Także dokapitalizowanie czy znalezienie inwestora do jednoosobowej działalności nie będzie generalnie możliwe. Po więcej na ten temat zapraszam do artykułu również na blogu „Prawo dla księgowych”  pt. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Sukcesja podatkowa przy przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę

Zrozumiałe jest, że każda zmiana, w  tym przekształcenie w zupełnie nową formułę prawną, tj. spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną rodzi pewne obawy. Oczywiście najbardziej optymalne byłoby proste przejście z jednej formy działalności w formułę docelową. Dotyczy to zarówno decyzji administracyjnych, jak również i praw i obowiązków z umów. A w znaczącym zakresie także zobowiązań publicznoprawnych.

Przekształcenie przedsiębiorcy jest o tyle dobre, że pozwala generalnie na realizację wszystkich tych celów. Dotyczy to także zasadniczo zobowiązań publicznoprawnych, przy czym oczywiście pod kątem podatku dochodowego podatnikiem po przekształceniu stanie się spółka kapitałowa (podatnik CIT) zamiast przedsiębiorcy (podatnika PIT).

Konkretna regulacja prawna dotycząca sukcesji podatkowej przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę

Sukcesja podatkowa przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę została wprowadzona w obecnej postaci od 1 stycznia 2013 r. w art. 93a § 4 Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z tym przepisem:

Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Odpowiednio do sytuacji przekształcenia przedsiębiorcy zastosowanie znajduje norma z art. 93d Ordynacji. Ten istotny przepis rozciąga zasady sukcesji podatkowej również na prawa i obowiązki podatkowe wynikające z decyzji podatkowych wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Na czym polega owa sukcesja podatkowa przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę?

W uproszczeniu ww. sukcesja podatkowa wiąże się z tym, że spółka kapitałowa powstała z przekształcenia przedsiębiorcy staje się podmiotem praw/uprawnień podatkowych przedsiębiorcy przekształcanego. Oznacza to np. możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w spółce kapitałowej wydatków poniesionych jeszcze w działalności gospodarczej, czy kontynuację rozliczeń w zakresie podatku VAT. Spółka kapitałowa powstała z przekształcenia może także np. wystąpić o zwrot nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę nie wiąże się z likwidacją działalności i koniecznością dokonania odpowiednich rozliczeń głównie w zakresie podatku VAT.

Ważne!

Ważne jest w tym przypadku jedno zastrzeżenie. Mianowicie sukcesja podatkowa w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę obejmuje uprawnienia, ale już nie zobowiązania podatkowe. Ustawodawca przyjął tutaj inną metodę niż w przypadku typowych przekształceń, np. przekształcenia spółki z o.o. w akcyjną, czy spółki komandytowej w spółkę z o.o. Wynika to w szczególności z faktu, ze klasyczne przekształcenie prowadzi do wykreślenia z KRS spółki podlegającej przekształceniu, zaś w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę, będą w obrocie funkcjonowały dwa podmioty, tj. osoba fizyczna oraz jednoosobowa spółka z o.o. lub akcyjna.

W jednym z kolejnych wpisów poruszę zagadnienia na temat tego co z zobowiązaniami podatkowymi przy przekształceniu działalności w spółkę.

Miłego dnia!
Małgorzata Gach
radca prawny, doradca podatkowy, partner w kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA kierujący praktyką podatki, restrukturyzacje, audyty, autorka blogów prawno-podatkowych
podatkiwspolkach.plprawo-dla-ksiegowych.pl, ocenachtransferowych.pl

 


Artykuł nawiązuje do książki dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, którzy zastanawiają się nad procesem przekształcenia działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną pt. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne mojego współautorstwa.

KLIKNIJ W GRAFIKĘ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KSIĄŻCE:

przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

UWAGA:

Dla wszystkich Czytelników – Subskrybentów blogowego newslettera i tym samym osób, które są zainteresowane poruszaną tematyką w książce mojego współautorstwa pt. „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne” udostępniamy specjalny KOD RABATOWY, uprawniający do 20% rabatu przy zakupie publikacji.

Zapisz się do blogowego newslettera i odblokuj informację odnośnie kodu rabatowego na publikacje wydane z „ODDK wydawnictwa dla biznesu”.

Po odebraniu e-maila z potwierdzeniem subskrypcji odśwież stronę z tym wpisem, a dostępna dla Subskrybentów newslettera treść stanie się dla Ciebie dostępna do odczytania.


 

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.