Sprzedaż nieruchomości zgodnie z wyrokiem TSUE a rezygnacja ze zwolnienia z VAT

Jakiś czas temu pisałam o orzeczeniu TSUE z listopada 2017 r. i o powstałej w związku z tym możliwości stosowania przez podatników bądź orzeczenia TSUE (sygn. C-308/16), bądź też dotychczasowych przepisów krajowych. Czy w przypadku zwolnienia zabudowanej nieruchomości z VAT na podstawie orzeczenia TSUE z 16.11.2017 r. (C-308/16) możliwa jest rezygnacja ze zwolnienia z VAT i opodatkowanie transakcji?

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek od towarów i usług, Spółka akcyjna, Spółka cywilna, Spółka jawna, Spółka komandytowa, Spółka partnerska, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , , ,
rezygnacja ze zwolnienia z VAT

O co konkretnie chodziło

Dla przypomnienia TSUE z ww. wyroku uznał, że polskie przepisy wiążące tzw. pierwsze zasiedlenie z oddaniem zabudowanej nieruchomości podmiotowi trzeciemu w ramach czynności podlegających opodatkowaniu pozostają niezgodne z Dyrektywą VAT.

Zdaniem Sądu w uproszczeniu z pierwszym zasiedleniem możemy mieć do czynienia już w związku z użytkowaniem przez samego podatnika zabudowanej nieruchomości dla celów prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Nie jest zatem konieczne, aby pojawił się tutaj podmiot trzeci będący czy to nabywcą, dzierżawcą czy najemcą nieruchomości.

Jakie są skutki tak rozumianego „pierwszego zasiedlenia”

Przy przyjęciu stanowiska TSUE – jeśli podatnik wykorzystywał budynki czy budowle na potrzeby swojej działalności gospodarczej przynajmniej przez okres 2 lat winien wykazać sprzedaż tej nieruchomości ze zwolnieniem z VAT.

Zaznaczyć natomiast trzeba, że na podstawie naszych przepisów krajowych podatnik może zrezygnować ze zwolnienia z VAT i wybrać opodatkowanie VAT takiej dostawy. W tym ostatnim przypadku nabywca uzyskuje prawo do odliczenia lub zwrotu podatku wynikającego z otrzymanej faktury VAT.

Kiedy możliwa jest rezygnacja ze zwolnienia z VAT

Pamiętać jednakże należy, że rezygnacja ze zwolnienia z VAT w przypadku odpłatnej dostawy nieruchomości zabudowanej jest możliwa wyłącznie wówczas kiedy dostawa podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10) ustawy o VAT (wniosek z treści art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT).

Ww. przepis art. 43 ust. 1 pkt. 10) ustawy o VAT stanowi, że:

Zwalnia się od podatku: (…) 10) dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata (…).

Czy zatem sprzedaż nieruchomości zgodnie z wyrokiem TSUE daje możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT

Zgodnie z interpretacjami organów podatkowych w przypadku zwolnienia z VAT dostawy zabudowanej nieruchomości przy zastosowaniu orzeczenia TSUE (sygn. C-308/16) – takie zwolnienie jest kwalifikowane właśnie z punktu widzenia art. 43 ust. 1 pkt. 10) ustawy o VAT.

Skutkiem tego także może zostać objęte rezygnacją ze zwolnienia z VAT czyli może być decyzją stron – opodatkowane.

Taki wniosek wynika np. z interpretacji Dyrektora KIS z dnia 22 maja 2018 r sygn. 0114-KDIP1-1.4012.260.2018.1.MMa czy interpretacji z dnia 29 maja 2018 r. 0111-KDIB3-2.4012.187.2018.3.SR.

W interpretacji z dnia 21 maja 2018 r. sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.238.2018.2.JSZ – Dyrektor KIS wskazał wprost, że:

W związku z powyższym w przypadku zastosowania przez Wnioskodawcę wykładni pierwszego zasiedlenia wynikającej z orzecznictwa TSUE należałoby stwierdzić, że doszło do pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do przedmiotowych budynków i że ww. budynki po pierwszym zasiedleniu były wykorzystywane przez Wnioskodawcę co najmniej 2 lata. W konsekwencji, przy wykorzystaniu powyższej wykładni dostawa działki zabudowanej budynkiem zlewni mleka oraz działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem, w którym znajdują się komórki, również będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy. W tej sytuacji, na warunkach określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, możliwa byłaby również rezygnacja ze zwolnienia od podatku VAT i opodatkowanie ww. dostawy 23% stawką podatku VAT.

***

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

 

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.