Własne cele mieszkaniowe – co na ten temat NSA?

Jednym z najbardziej popularnych tematów podatkowych u osób fizycznych jest kwestia przeznaczenia środków ze sprzedaży nieruchomości prywatnych przed upływem 5 lat na nabycie kolejnego lub kolejnych mieszkań wynajmowanych następnie podmiotom trzecim. Jak to się ma do przeznaczenia środków na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych – to jest pytanie. Własne cele mieszkaniowe to jeden z najbardziej popularnych tematów podatkowych. Dzisiaj o wyroku NSA dotyczącego owych własnych celów mieszkaniowych.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, | Data: . Tagi: , , , , , ,
własne cele mieszkaniowe

Zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych – różne stanowiska

Oczywiście zdaniem organów podatkowych zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych to tylko taka sytuacja, w której podatnik w lokalu tym zamieszka i to od razu po jego nabyciu i najlepiej, żeby mieszkał tam przez całe życie L.

Sądy administracyjne zajmowały w tym zakresie różne stanowiska i bardziej konserwatywne, i bardziej liberalne. Pisałam już o tym we wpisie pt. Własne cele mieszkaniowe a nabycie lokalu pod wynajem.

W ostatnim czasie NSA ponownie zajął się w tym temacie. Chodzi tutaj o wyrok NSA z dnia 17.05.2017 r. II FSK 1053/15.

Własne cele mieszkaniowe a wyrok NSA z dnia 17.05.2017 r. II FSK 1053/15

W wyroku tym NSA zajmował się sprawą podatnika, który za inne mieszkanie nabył – jak wskazał na własne cele mieszkaniowe dwa mieszkania (w tym jedno częściowo za kredyt). Wnioskodawca planował, że w przyszłości oba mieszkania zostaną przeznaczone dla jego dzieci. Wcześniej natomiast oba lokale miały być wykorzystywane pod wynajem. Środki z wynajmu miały być wykorzystane na spłatę kredytu oraz pokrywanie bieżących kosztów utrzymania lokali.

NSA w ww. wyroku wskazał, że:

  • Dokonując jednak wykładni art. 21 ust 1 pkt 131 u.p.d.o.f., nie można poprzestać wyłącznie na wykładni językowej tego przepisu, tracąc tym samym z pola widzenia cel, jaki ustawodawca zamierzał osiągnąć regulując tę materię. 
  • Odczytanie wyłącznie verba legis art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f. powodowałoby, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, niedopuszczalne zawężenie omawianego zwolnienia. Należy zaakcentować, że będące przedmiotem rozpatrywanej sprawy zwolnienie zastąpiło ulgę meldunkową. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego celem przedmiotowego zwolnienia było wspieranie różnych form budownictwa mieszkaniowego poprzez zwolnienie od opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, wydatkowanego na własne cele mieszkaniowe, wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1-3 u.p.d.o.f.
  • Ustawodawca w odniesieniu do omawianego zwolnienia posługuje się zwrotem niedookreślonym „własnych celów mieszkaniowych”. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zwrotu tego nie można jednak zawężać. Ustawodawca w żaden sposób nie limituje bowiem lokali, które podatnik może nabyć. To zaś, czy podatnik w drodze nabytych lokali realizuje własne cele mieszkaniowe, bądź jego działania wypełniają znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, wymaga indywidualnej oceny w konkretnym stanie faktycznym”.

Co wynika z wyroku NSA?

Z wyroku tego w szczególności wynika zatem, że:

  • nabycie nawet kilku nieruchomości nie przesądza wprost, że nie mogły być one nabyte na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • przepisów tych nie należy traktować zawężająco, chodzi bowiem także o wspieranie budownictwa mieszkaniowego,
  • każda taka sytuacja wymaga indywidualnej analizy, interpretacja podatkowa nie jest właściwym sposobem rozpoznawania tego typu spraw.

Jak zatem widzisz „własne cele mieszkaniowe” to temat rzeka. Ale poddawać się w żadnym razie nie należy, nawet jeśli wydaje się, że nic się już nie da zrobić.

 

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.