Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jednak oskładkowany jak przedsiębiorca – orzeczenie TK

O wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 8 ust. 6 pkt 4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (sprawa sygn. SK 4/12) była już mowa. Do tematu tego TK wrócił w dniu 25 września 2014 r. przesądzając, iż analizowany przepis zrównujący pod kątem składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ze wspólnikami spółek jawnych, partnerskich, czy komandytowych czy przedsiębiorcami wpisanymi do CEiDG – pozostaje jednak zgodny z Konstytucją.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Pozostałe tematy, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , ,

O wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 8 ust. 6 pkt 4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (sprawa sygn. SK 4/12) była już mowa TUTAJ.


Do tematu tego TK wrócił w dniu 25 września 2014 r. przesądzając, iż analizowany przepis zrównujący pod kątem składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ze wspólnikami spółek jawnych, partnerskich, czy komandytowych czy przedsiębiorcami wpisanymi do CEiDG – pozostaje jednak zgodny z Konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny podkreślił przy tym na uzasadnienie swojego stanowiska faktycznie osobowy charakter jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przejawiający się w szczególności w skupieniu w jednym ręku (jedynego wspólnika tej spółki), uprawnień o charakterze majątkowym oraz uprawnień o charakterze korporacyjnym.

Nadto jak to wskazał Trybunał w swoim komunikacie:

Prawodawca uwzględnił też, że w osobie jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często dochodzi do swoistego połączenia „pracy i kapitału”, które to połączenie pozwala go zakwalifikować jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność.

Dalej jak wynika z oficjalnego Komunikatu na stronie TK:

Trybunał stwierdził, że zróżnicowanie sytuacji wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi nadmiernie obciążającego rozwiązania prawodawczego. Po pierwsze, skutkując nałożeniem obowiązku opłacania składek zaskarżony przepis pozwala zmniejszyć ryzyko destabilizacji jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu na zdarzenia odnoszące się do jedynego wspólnika. Po drugie, włączenie wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do katalogu podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opiera się na poszanowaniu zasady solidaryzmu, powszechności i wzajemności. Po trzecie, konsekwentne przeprowadzenie w obszarze prawa spółek handlowych i prawa ubezpieczeń społecznych postulatu skarżącej objęcia ubezpieczeniem jedynie tych wspólników, którzy in casu w ramach spółki prowadzą działalność gospodarczą, wymagałoby skomplikowanej i kazuistycznej regulacji ustawowej. Trybunał stwierdził ponadto, że zaskarżony przepisy realizuje konstytucyjną gwarancję zabezpieczenia społecznego z art. 67 ust. 1 Konstytucji.

Pełna treść Komunikatu dla zainteresowanych dostępna TUTAJ.

W moim przekonaniu uzasadnienie stanowiska TK jest raczej mało przekonujące. W szczególności niezrozumiała jest teza dotycząca

zmniejszenia ryzyka destabilizacji sytuacji spółki ze względu na zdarzenia odnoszące się do jedynego wspólnika

– bo co w istocie autorzy mają tutaj na myśli? Poza tym o jaką opcję solidaryzmu (w dzisiejszych czasach?) w tym zakresie może chodzić? Spółka kapitałowa jest spółką kapitałową i tak powinna być traktowana w sposób konsekwentny – także jeśli chodzi o składki ubezpieczeniowe. A co w tym zakresie z jednoosobowymi spółkami akcyjnymi – w tym powstałymi z przekształcenia przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

Zobaczymy co wynikać będzie z konkretnego już uzasadnienia orzeczenia – trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że takie stanowisko TK utrwala jakiś dysonans, sprzeczność, które odnoszą się do konstrukcji prawnej spółek kapitałowych.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.