Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki podlega opodatkowaniu VAT – jednoznaczne stanowisko MF

Dzisiaj nieco bardziej informacyjnie i porządkowo niż polemicznie. Otóż 1 lipca 2015 r. Minister Finansów (sygn. sprawy PT8.8101.280.2015TKE) postanowił zmienić wydaną poprzednio interpretację indywidualną i wskazał, że wynagrodzenie komplementariusza w spółce komandytowej z tytułu prowadzenia spraw spółki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym, komplementariusz powinien wystawiać faktury VAT na tak określone wynagrodzenie.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Spółka komandytowa, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , , , ,
płatności gotówkowe

Stan faktyczny w kontekście interpretacji

Interpretacja ta była wydana w stanie faktycznym, w którym komplementariusz, jako wspólnik uprawniony do prowadzenia spraw spółki komandytowej był uprawniony również do miesięcznego wynagrodzenia z tego tytułu. Wynagrodzenie przyznane komplementariuszowi w umowie spółki obejmowało w części zwrot kosztów bezpośrednich związanych z prowadzeniem spraw spółki (w tym wynagrodzeń członków zarządu i prokurenta) a dodatkowo zryczałtowaną kwotę stałą w wysokości 4.000 zł tytułem pokrycia pozostałych kosztów bieżącej działalności gospodarczej komplementariusza.

MF po analizie przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług stwierdził, że jeśli umowa spółki komandytowej przewiduje wynagrodzenie dla komplementariusza za prowadzenie spraw spółki to wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem za wykonywanie usług zarządzania. Mamy zatem wtedy do czynienia z usługami, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku VAT, na które komplementariusz powinien wystawić fakturę VAT z podstawową stawką podatku.

Jak wskazał także MF:

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. wyrok NSA z dnia 6 marca 2015 r. sygn. akt I FSK 40/14, wyrok NSA z dnia 6 marca 2015 r. sygn. akt I FSK 170/14). Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że prawidłowe jest stanowisko organu interpretującego, wedle którego czynności polegające na prowadzeniu spraw spółki komandytowej przez jej komplementariusza będącego spółką kapitałową, wykonywane za wynagrodzeniem, są usługami w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, wykonywanymi przez podatnika prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Tym samym Ministerstwo Finansów usunęło wątpliwości co do podatkowego charakteru wypłat na rzecz komplementariuszy, którym wspólnicy przyznali prawo do wynagrodzenia za zajmowanie się sprawami spółki.

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.