Zysk sprzed przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową bez podatku – ostatnie orzeczenie NSA

Przekształcenie przedsiębiorcy wpisanego do CEiDG w jednoosobową spółkę z o.o. lub akcyjną jest jedną z formuł zmiany formy prawnej prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę.

Autor:Małgorzata Gach | Kategoria:Podatek dochodowy od osób fizycznych, Spółka z o.o., | Data: . Tagi: , , , , ,
Zysk sprzed przekształcenia przedsiębiorcy

Zmiana formy prawnej przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, których celem jest zmiana formy prawnej mają do wyboru kilka ścieżek postępowania. Każda ma swoje plusy i minusy. Podjęcie decyzji co do realizowanych czynności wymaga zatem przemyślenia najbardziej korzystnej formuły.

Wskazać natomiast trzeba, że przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o. lub akcyjną w trybie art. 584 1 K.s.h. może być szczególnie korzystne dla tych przedsiębiorców, którym zależy na zachowaniu historii działalności oraz którzy działają w oparciu o koncesje, zezwolenia czy inne decyzje administracyjne. Przekształcenie kodeksowe zapewnia bowiem prostą kontynuację działalności.

O co chodzi z tymi zyskami sprzed przekształcenia  

Zwykle jest tak, że przedsiębiorca działający na podstawie wpisu do CEiDG inwestuje cześć zarobionych przez siebie środków pozostawiając je w firmie, albo też po prostu ich nie wypłaca. Środki te są już raz opodatkowane podatkiem PIT.

W przypadku przekształcenia JDG w spółkę w wielu przypadkach ww. środki zarobione przez przedsiębiorcę i już na jego poziomie opodatkowane były ujmowane jako element kapitałów spółki po przekształceniu.

Nierzadko po powstaniu spółki, zachodziła sytuacja w której wspólnik (przedsiębiorca uprzednio wpisany do CEiDG) chciał wypłacić ww. środki, uznając zasadnie że skoro je zarobił to ma do nich prawo.

Pod kątem podatkowym przez dłuższy czas organy podatkowe przyjmowały, że skoro wypłata dotyczy środków wypracowanych za czasów działania przedsiębiorcy jako podmiotu wpisanego do CEiDG, i już raz na jego poziomie opodatkowanych – to wypłata już ze spółki po przekształceniu nie powinna się wiązać z kolejnym opodatkowaniem tych samych wartości.

Pisałam o tym m.in. jako współautor pozycji: Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne (e-book z suplementem elektronicznym)

Jednak po okresie korzystnych interpretacji organy podatkowe zaczęły uznawać, że są to wypłaty z innego podmiotu tj. ze spółki z o.o. i powinny być one opodatkowane jako przychody z udziału w zyskach osób prawnych z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT czyli jako dywidendy podatkiem wg stawki 19%.

Zyski sprzed przekształcenia przedsiębiorcy – wyrok NSA

W ostatnim czasie tj. w dniu 12 października 2023 r. NSA w sprawie o sygn. II FSK 327/21 uznał, że ww. wypłaty ze spółki z o.o. powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy, które pochodzą z zysków wypracowanych przed przekształceniem, nie są przychodem podatkowym wspólnika.

Ich źródłem powstania jest JDG i skoro można ustalić jaka kwota z tego źródła pochodzi, to należy przyjąć, że nie została ona wypracowana przez tę spółkę kapitałową.

Skoro zaś nie została wypracowana przez tę spółkę to nie stanowi zysku spółki z o.o.

A skoro jednocześnie już raz została opodatkowana to nie może być opodatkowana kolejny raz. Doszłoby tym samym do podwójnego opodatkowania tych samych wartości.

Podsumowanie

Stanowisko NSA uznać należy za jak najbardziej słuszne. Skoro ww. środki nie zostały wypracowane przez spółkę powstałą z przekształcenia to jaka byłaby podstawa do ich opodatkowania. Nie można przy tym kilka razy opodatkowywać tych sam

Polecane wpisy
ZACZEKAJ! NIE PRZEGAP!Czy wiesz, jaka spółka jest dla Ciebie najlepsza?

Jeśli nie, to zerknij na nowy cykl #Poznaj się na spółkach, który stworzyłam na moim siostrzanym blogu "Prawo dla księgowych".

Już teraz dostępna jest do pobrania darmowa "PORÓWNYWARKA SPÓŁEK", gdzie zestawiłam ze sobą wszystkie osiem spółek, w ramach których działać można obecnie na terenie RP.